10 min. 4 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Administrative Law

Verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur verzoek (Wob-verzoek)

Model voor het opvragen van informatie met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) bij een Bestuursorgaan.

Als u meer wilt weten over beleid en uitvoering van een Bestuursorgaan, kunt u een verzoek doen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie. Dit betreft een Wob-verzoek. Met dit model is het voor het ontvangende Bestuursorgaan meteen duidelijk dat de brief een Wob-verzoek betreft.

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden