5 min. 3 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Commercial

Volmacht

Deze volmacht is een bijzondere volmacht. Een bijzondere volmacht kunt u gebruiken voor een bepaald doel of een specifieke handeling.

U dient een kopie van het paspoort van de ondertekenaar of de ondertekenaars bij deze volmacht toe te voegen.

Voor een verdere toelichting zie de start van de beslisboom.

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden