15 min. 8 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Commercial
Dispute Resolution

Vaststellingsovereenkomst

Een overeenkomst waarbij tussen twee partijen afspraken worden gemaakt ter beëindiging van een geschil. Het doel van deze overeenkomst is het bereiken van zoveel mogelijk zekerheid over de inhoud en de afdwingbaarheid van de gemaakte afspraken. De overeenkomst bevat talloze optionele clausules, bijvoorbeeld voor het registreren van afspraken met betrekking tot gelegde beslagen of aanhangige procedures. Ook kan een boeteclausule worden toegevoegd.

N.B. Van dit model is tevens een Engelse versie beschikbaar; de Settlement Agreement.

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden