15 min. 8 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Commercial
Dispute Resolution

Settlement Agreement

Let op: dit is een Engelstalig model! (Vertaling van de, eveneens op deze website beschikbare, Vaststellingsovereenkomst)

An agreement in which two parties agree to end a dispute. The purpose of this agreement is to achieve as much certainty as possible about the content and enforceability of the agreements. The agreement contains many optional clauses, for example, registering agreements relating to pending proceedings. A penalty clause can also be added.

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden