10 min. 9 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Corporate

Schriftelijk Bestuursbesluit

Dit is een basismodel dat u kunt gebruiken voor het schriftelijk vastleggen van besluiten van het bestuur van een besloten vennootschap (BV) of naamloze vennootschap (NV).

Dit model bevat onder andere een aantal overwegingen over de wijze van besluitvorming van het bestuur van de vennootschap. Zo kunnen de bepalingen over de besluitvorming zowel in de statuten van de vennootschap als in een apart reglement zijn opgenomen. Daarnaast zijn er ook overwegingen die ingaan op het bestaan van een tegenstrijdig belang. De te nemen besluiten dienen (uiteraard) zelf te worden ingevuld.

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden