10 min. 12 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Intellectual Property
Data Protection & Privacy

Privacy Policy

Een privacy policy kunt u gebruiken als middel om betrokkenen te informeren wanneer persoonsgegevens die op hen betrekking hebben worden verwerkt. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: "Wbp") is de "verantwoordelijke" (art. 1 sub d) verplicht om, wanneer persoonsgegevens worden verkregen, de personen op wie die persoonsgegevens betrekking hebben, bepaalde informatie te verstrekken (art. 33 en 34 Wbp). Dit kan onder andere door een privacy policy op te stellen en daarnaar te verwijzen of deze te verstrekken wanneer de gegevens worden verkregen.

Voor een verdere toelichting zie de start van de beslisboom.

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden