10 min. 8 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Banking & Finance
Commercial

Overeenkomst van geldlening

Dit is een eenvoudige geldleningsovereenkomst tussen één schuldeiser en één schuldenaar.

Dit model is met name geschikt voor het vastleggen van geldleningen tussen aan elkaar gelieerde partijen, zoals bijvoorbeeld vennootschappen die deel uitmaken van hetzelfde concern.

De overeenkomst geeft heldere - maar beknopte - afspraken over hoofdsom, rente, uitbetaling en terugbetaling. Er staan echter geen uitputtende afspraken in over garantieverklaringen, belasting en rapportageverplichtingen. Ook worden er geen zekerheden gevestigd zoals pand, hypotheek of borgtocht.

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden