15 min. 10 a 12 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Commercial
Intellectual property

Non-disclosure Agreement

Let op: dit is een Engelstalig model! (Vertaling van de, eveneens op deze website beschikbare, Geheimhoudingsovereenkomst)

A confidentiality agreement or non-disclosure agreement (NDA) provides parties with the opportunity to exchange confidential information. In a confidentiality agreement is agreed that Confidential Information is provided by the Discloser to the Recipient, for what purpose it is being provided and what the Recipient can and can not do with the confidential Information.

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden