4 min. 4 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Administrative Law

Machtiging ter vertegenwoordiging tegenover een bestuursorgaan

In alle fasen van het bestuursproces waarin de 'burger' (verzamelterm voor natuurlijke personen en rechtspersonen) contacten met een bestuursorgaan onderhoudt, kan hij/zij zich door een ander – de gemachtigde - laten vertegenwoordigen. In het geval van vertegenwoordiging is de vertegenwoordigde niet persoonlijk aanwezig, of is slechts als waarnemer aanwezig. De handelingen van de gemachtigde/vertegenwoordiger worden aan de vertegenwoordigde toegerekend.

De machtiging mag niet onbegrensd zijn, dat wil zeggen dat uit de schriftelijke machtiging moet blijken voor welk specifiek doel deze is afgegeven. Vanaf het moment dat het bestuursorgaan bekend is met de vertegenwoordiging, dient het de contacten (zoals correspondentie over de zaak) via de gemachtigde te laten verlopen.

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden