8 min. 5 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Commercial

Ingebrekestelling

Een ingebrekestelling is een officiële brief waarin de geadresseerde wordt verzocht binnen een bepaalde termijn een verplichting die op hem/haar rust, na te komen (een probleem verhelpen, een bedrag betalen, een contractuele verbintenis naleven, enz.).

Als de geadresseerde binnen de gestelde termijn toch niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet, raakt deze in verzuim. Verzuim is vaak nodig om juridisch actie te kunnen ondernemen, bijvoorbeeld als de verzender van de ingebrekestelling een schadevergoeding wil vorderen.

Let op: In deze Ingebrekestelling staat vermeld dat de brief "Per aangetekende post, per gewone post en per email" wordt verzonden. Indien u dit niet wilt kunt u deze zin handmatig aanpassen. Houd rekening met de mogelijkheden die u vermeldt in de Ingebrekestelling.

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden