15 min. 10 a 12 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Intellectual property
Commercial

Geheimhoudings-overeenkomst

Een geheimhoudingsovereenkomst of non-disclosure agreement (NDA) biedt partijen de mogelijkheid om vertrouwelijke informatie uit te wisselen. In een geheimhoudingsovereenkomst wordt afgesproken welke informatie geheim is, voor welk doel deze wordt verstrekt en wat de ontvangende partij wel en niet mag doen.

N.B. Van dit model is tevens een Engelse versie beschikbaar; de Non-disclosure Agreement.

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden