Gebruiksvoorwaarden

De modellen stellen wij gratis ter beschikking. Wanneer u de vragenlijst (beslisboom) heeft doorlopen vragen wij u aan het eind daarvan uw zakelijke e-mailadres in te voeren. Vervolgens kunt u het document downloaden in Word. De gegevens die u heeft ingevoerd in de beslisbomen worden niet door ons opgeslagen. U bent vrij om wijzigingen aan te brengen in het door u samengestelde model; hiervoor dragen wij geen verantwoordelijkheid.

Uw e-mailadres wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden van CMS. Wilt u gebruikmaken van onze andere services, zoals publicaties, ons Knowledge Centre of de Event App? Bezoek ons Online Services Platform.

Uw e-mailadres gebruiken wij alleen om u op de hoogte te brengen van:
- nieuwe modellen
- updates van bestaande modellen

Voor het overige verwijzen wij u naar de 'Disclaimer'.