5 min. 5 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Administrative Law

Bezwaarschrift

Model voor het indienen van een bezwaarschrift. Als u het niet eens bent met een besluit van een Bestuursorgaan (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad), kunt u in veel gevallen bezwaar maken tegen dit besluit. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen.

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden