5 min. 3 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Commercial

Betalingsherinnering

Met deze betalingsherinnering kunt u een schuldenaar/debiteur attenderen op een niet betaalde factuur/rekening. De debiteur wordt verzocht alsnog op korte termijn voor betaling zorg te dragen. De tweede betalingsherinnering is dwingender van toon opgesteld (de keuze tussen eerste of tweede betalingsherinnering is opgenomen in de beslisboom).

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden