10 min. 11 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Employment & Pensions

Beëindigingsovereenkomst

Dit is een beëindigingsovereenkomst voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. De recent in werking getreden Wwz is verwerkt in deze beëindigingsovereenkomst.

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden