20 min. 22 stappen


Toelichting vindt u onder infolinks in de beslisboom.

Vragen?

+31 30 2121 505 composer@cms-dsb.com

Tags

Employment & Pensions

Basis Arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst waarbij u de keuze kan maken tussen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan worden gebruikt indien wel of geen cao van toepassing is. Het is mogelijk bij het samenstellen van de arbeidsovereenkomst om een regeling betreffende onkosten en/of reiskosten toe te voegen. De overeenkomst bevat geen regeling betreffende een concurrentiebeding of een pensioenclausule. De Wwz is verwerkt in deze arbeidsovereenkomst.

Creëer nu »

Bij het beëindigen van dit model treft u de vraag aan uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen wij u op de hoogte houden als we een model vernieuwd hebben, n.a.v. een wetswijziging. Zie: Gebruiksvoorwaarden